Kontaktujte nás

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo
sídlo Vlachovo, 049 24

tel.: (+421) 058 / 7959 133
fax: (+421) 058 / 7959 131

e-mail: info@pdvlachovo.sk


Aktuality

22. marec 2012Do prevádzky bola práve spustená nová internetová stránka


14. február 2012PD Vlachovo ponúka formou predaja z dvora svoje BIO produkty ...viac

Charakteristika družstva

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo hospodári v Košickom kraji, v okrese Rožňava.
Obec Vlachovo (sídlo družstva) sa nachádza na juhovýchodnej časti Slovenska. Z hľadiska geografickej polohy leží medzi dvomi významnými geomorfologickými útvarmi Slovenský kras z juhovýchodu a Slovenský raj zo severu.

Hlavným zameraním činnosti družstva je poľnohospodárska prvovýroba, ktorá zahŕňa rastlinnú a živočíšnu výrobu. Ostatné činnosti sú doplnkové.

Poľnohospodárska výroba sa realizuje v 6 katastrálnych územiach: Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Dobšiná, Stratená a Koceľovce. Celková výmera obrábanej pôdy je 1264,55 ha, z toho orná pôda je 305,07 ha. V rámci uvedeného obhospodarovania celku je výroba rozdelená do troch hospodárskych dvorov, pričom každý dvor má z hľadiska živočíšnej výroby svoje zameranie.

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo zastupuje ako štatutárny orgán sedem členné predstavenstvo, ktorého predsedom je Jaroslav Polák.

V roku 2005 družstvo prehodnotilo svoj poľnohospodársky zámer a spôsob hospodárenia prispôsobilo meniacim sa podmienkam. V rámci uvedeného bol vypracovaný projekt „ Plán rozvoja vidieka – opatrenie č. 5 „ Agroenviroment a životné podmienky zvierat, ktorý sa začal realizovať od l.1. 2005 a od l.1.2006 bol projekt rozšírený o podopatrenie „ekologické poľnohospodárstvo„.

Copyright © 2012 - 2016 PD Vlachovo | Všetky práva vyhradené

Vytvoril: InMAD s.r.o.