Kontaktujte nás

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo
sídlo Vlachovo, 049 24

tel.: (+421) 058 / 7959 133
fax: (+421) 058 / 7959 131

e-mail: info@pdvlachovo.sk


Aktuality

22. marec 2012Do prevádzky bola práve spustená nová internetová stránka


14. február 2012PD Vlachovo ponúka formou predaja z dvora svoje BIO produkty ...viac

Rastliná výroba

Toto odvetvie poľnohospodárskej výroby vyrába rastlinné produkty nevyhnutné pre efektívne zhodnotenie v živočíšnej výrobe.

Tým, že družstvo vstúpilo do projektu Agroenviroment a životné podmienky zvierat , prispôsobilo tomu aj osevný postup výroby rastlinných produktov. Z hľadiska celkovej charakteristiky je družstvo v rastlinnej výrobe zamerané na výrobu obilovín, krmovín na ornej pôde, strukovinové a obilné miešanky a tiež zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných objemových krmovín.

Družstvo hospodári v členitom podhorskom prostredí s nízkou výmerou ornej pôdy a vysokým zastúpením trvalých trávnych porastov. Tieto podmienky ho predurčujú zaoberať sa predovšetkým chovom hovädzieho dobytka a oviec.

Družstvo taktiež realizuje BIO predaj produktov rastlinej výroby.

Copyright © 2012 - 2016 PD Vlachovo | Všetky práva vyhradené

Vytvoril: InMAD s.r.o.