Kontaktujte nás

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo
sídlo Vlachovo, 049 24

tel.: (+421) 058 / 7959 133
fax: (+421) 058 / 7959 131

e-mail: info@pdvlachovo.sk


GDPR

Zásady ochrany osobných údajov ▼


Aktuality

22. marec 2012Do prevádzky bola práve spustená nová internetová stránka


14. február 2012PD Vlachovo ponúka formou predaja z dvora svoje BIO produkty ...viac

Oznamy pre členov


Oznam č. 2 (28. marec 2012)

  • cena za výrub palivového dreva je 30,00 eur / 10 bm

Výrub drevín na základe povolenia možno prevádzať od 01.10. 2013 do 30.04. 2014


Oznam č. 1 (25. marec 2012)

Právny základ družstva vychádza z ustanovení zákona č. 42/1992 Zb., o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstve v znení neskorších zmien a doplnkov, schválenia transformačného projektu družstva oprávnenými osobami dňa 27.novembra 1992, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, vlastných stanov prijatých na členskej schôdzi 28.3.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov schválených dňa 27.4.2007, 01.10.2008 , 02.05.2009 a dňa 30.04. 2010.

Na základe uvedenej právnej povahy, predstavenstvo umožní každému, kto osvedčí právny záujem n a h l i a d n ú ť v sídle družstva v pracovných dňoch: v čase od 7.oo – 15.oo hodiny do:

  • Stanov Poľnohospodárskeho družstva Vlachovo,
  • Správ o hospodárení a činnosti PD Vlachovo za príslušný rok ,
  • Vnútrodružstevných poriadkov, smerníc, katastrálnych máp, kroniky
  • Členovi družstva do“ zoznamu členov“ v súlade s článkom VII. stanov PD.

Copyright © 2012 - 2022 PD Vlachovo | Všetky práva vyhradené

Vytvoril: InMAD s.r.o.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo