Kontaktujte nás

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo
sídlo Vlachovo, 049 24

tel.: (+421) 058 / 7959 133
fax: (+421) 058 / 7959 131

e-mail: info@pdvlachovo.sk


GDPR

Zásady ochrany osobných údajov ▼


Aktuality

22. marec 2012Do prevádzky bola práve spustená nová internetová stránka


14. február 2012PD Vlachovo ponúka formou predaja z dvora svoje BIO produkty ...viac

Rastliná výroba

Toto odvetvie poľnohospodárskej výroby vyrába rastlinné produkty nevyhnutné pre efektívne zhodnotenie v živočíšnej výrobe.

Tým, že družstvo vstúpilo do projektu Agroenviroment a životné podmienky zvierat , prispôsobilo tomu aj osevný postup výroby rastlinných produktov. Z hľadiska celkovej charakteristiky je družstvo v rastlinnej výrobe zamerané na výrobu obilovín, krmovín na ornej pôde, strukovinové a obilné miešanky a tiež zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných objemových krmovín.

Družstvo hospodári v členitom podhorskom prostredí s nízkou výmerou ornej pôdy a vysokým zastúpením trvalých trávnych porastov. Tieto podmienky ho predurčujú zaoberať sa predovšetkým chovom hovädzieho dobytka a oviec.

Družstvo taktiež realizuje BIO predaj produktov rastlinej výroby.

Copyright © 2012 - 2022 PD Vlachovo | Všetky práva vyhradené

Vytvoril: InMAD s.r.o.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo